Изберете език:

За въпроси и нередности: Пишете ни сега

Зa информация:

+359 62 620 014

За нас

 • Автогара Юг е една от най-модерните в страната и отговаря на всички изисквания за подобен тип комплекси.
  На партера има нова приветлива чакалня, санитарни възли, които отговарят на изискванията за пътникопотока, съоръжения за инвалиди и стая за майки с деца. За удобството на пътниците има заведенията и електронни информационни табла, както и каси за продажба на билети.
  Всекидневно от Автогара Юг за София и страната преминават между 70 и 75 автобуса.

  Контакти
  Велико Търново,
  Ул. Христо Ботев  №74
  Пощенски код: 5000
  Телефон: +359 62 620 014, +359 62 601266
  e-mail: director@avtogaratarnovo.eu

  СЕЙФ ТРАНСПОРТ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  „СЕЙФ ТРАНСПОРТ“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


  Проект № BG16RFOP002-2.073-17483-C01  с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


   Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.


   Начална дата на изпълнение на проекта: 14.09.2020 г.


  Крайна дата на изпълнение на проекта: 14.12.2020 г.